Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019257223
DokumentID: 19/257223 - Spørsmål til kommunestyret 27.11.2019: grunngitt spørsmål vedrørende steinmasser fra Sollerudstranda
ArkivsakID: 19/24525 - Spørsmål til kommunestyret 27.11.2019
Journaldato: 19.11.2019
Brevdato: 19.11.2019
Dokumentansvarlig:

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS