Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019255189
DokumentID: 19/255189 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/24609 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 25.11.2019
Journaldato: 15.11.2019
Brevdato: 15.11.2019
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS