Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019255081
DokumentID: 19/255081 - HP 2020-23- Spørsmål om parkeringsavgift og om sykkelhandlingsplan
ArkivsakID: 19/23176 - Kommunedirektøren - spørsmål knyttet til HP 2020 -2023
Journaldato: 15.11.2019
Brevdato: 15.11.2019
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS