Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019254895
DokumentID: 19/254895 - Oppfølging av regjeringens bompengeforlik - Oslo og Akershus
Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik
ArkivsakID: 19/24568 - Oslo og Akershus - regjeringens bompengeforlik - oppfølging
Journaldato: 15.11.2019
Brevdato: 14.11.2019
Dokumentansvarlig: Øyvind Brandt
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 DEP
0030 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS