Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019254136
DokumentID: 19/254136 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/22799 - Kommunestyret - 27.11.2019
Journaldato: 14.11.2019
Brevdato: 14.11.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS