Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019249333
DokumentID: 19/249333 - HP 2020-2023 -Spørsmål innenfor MIKs ansvarsområde fra representantene Rieber-Mohn og Malvik
ArkivsakID: 19/23176 - Kommunedirektøren - spørsmål knyttet til HP 2020 -2023
Journaldato: 12.11.2019
Brevdato: 08.11.2019
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni
ACOS Innsyn levert av ACOS AS