Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019248984
DokumentID: 19/248984 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/23570 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 21.11.2019
Journaldato: 07.11.2019
Brevdato: 07.11.2019
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS