Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019248238
DokumentID: 19/248238 - HP 2020-2023 - spørmål fra MIK
ArkivsakID: 19/23176 - Kommunedirektøren - spørsmål knyttet til HP 2020 -2023
Journaldato: 06.11.2019
Brevdato: 06.11.2019
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS