Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019243025
DokumentID: 19/243025 - Svar på spørsmål knyttet til HP 2020-2023 - MIK møte 31.10.2019
ArkivsakID: 19/23176 - Kommunedirektøren - spørsmål knyttet til HP 2020 -2023
Journaldato: 05.11.2019
Brevdato: 31.10.2019
Dokumentansvarlig: Hilde Stranden Lystad

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS