Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019242125
DokumentID: 19/242125 - Notat fra Bærum Kulturråd vedr. daglig leder
ArkivsakID: 19/23114 - Notat fra Bærum Kulturråd vedr. daglig leder
Journaldato: 30.10.2019
Brevdato: 30.10.2019
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Nina Grøholt

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS