Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019236786
DokumentID: 19/236786 - Høring: Statnetts søknad om konsesjon for ny 420kV-forbindelse Hamang-Smestad
ArkivsakID: 19/17933 - Høring av konsesjonssøknad 420 KV kraftledning Hamang -Smestad
Journaldato: 07.02.2020
Brevdato: 09.01.2020
Dokumentansvarlig: Olaug Eidet

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS