Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019226508
DokumentID: 19/226508 - Høring NOU 2019 - 14 Tvangsbegrensningsloven- forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse og omsorgstjenesten
ArkivsakID: 19/21607 - Høring - NOU 2019-14 Tvangsbegrensningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse og omsorgstjenesten
Journaldato: 15.11.2019
Brevdato: 14.11.2019
Dokumentansvarlig: Tone Rokseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS