Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019224257
DokumentID: 19/224257 - Innspill Planutvalget fra Bærum Idrettsråd til sakene Hamang områderegulering og Industriveien (sak 134/19 og 135/19)
ArkivsakID: 15/107146 - Hamang - områderegulering
Hamangsletta
Journaldato: 09.10.2019
Brevdato: 09.10.2019
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bærum Idrettsråd
Kadettangen 14
1337 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS