Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019200519
DokumentID: 19/200519 - Vestmarkveien 152 - detaljregulering
Orientering om planområdets jordressurser
ArkivsakID: 15/142413 - Vestmarkveien 152 - detaljregulering
Journaldato: 14.11.2019
Brevdato: 13.11.2019
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS