Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019163989
DokumentID: 19/163989 - Svar på spørsmål ang forurensninger i grunn og sjø - Fornebulandet
ArkivsakID: 19/16234 - Forurensninger i grunn og sjø - Fornebulandet
Journaldato: 24.09.2019
Brevdato: 10.09.2019
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger
ACOS Innsyn levert av ACOS AS