Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019159507
DokumentID: 19/159507 - Vedtak i klagesak - Oksehovedveien 30 - deling
ArkivsakID: 17/20352 - Oksehovedveien 30 - deling - klage over vedtak
Journaldato: 17.07.2019
Brevdato: 10.07.2019
Dokumentansvarlig: Sigurd Fahlstrøm

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS