Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019151918
DokumentID: 19/151918 - Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak - Bjerkelundsveien 67 B - tilbygg garasje
ArkivsakID: 19/5586 - Bjerkelundsveien 67 B - tilbygg garasje - Klage over vedtak
Journaldato: 03.07.2019
Brevdato: 01.07.2019
Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS