Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019139511
DokumentID: 19/139511 - Innspill fra Jan Fredrik Larsen til Planutvalgets sak 101/19 - Forslag til områdereguleringsplan for Industriveien (og Hamang): Hva kan bygges i Hensynssonen H550 i Industriveien?
ArkivsakID: 15/45619 - Industriveien - områderegulering
Journaldato: 19.06.2019
Brevdato: 19.06.2019
Dokumentansvarlig: Majda Anicic

Avsender(e)

Jan Fredrik Larsen
Slependveien 1 C
1338 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS