Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019138236
DokumentID: 19/138236 - Fylkesmannen i Oslo og Viken - Planutvalgets vedtak stadfestes
ArkivsakID: 18/28653 - Gamle Ringeriksvei 56 - solfangerpark - Klage over vedtak
Journaldato: 18.06.2019
Brevdato: 18.06.2019
Dokumentansvarlig: Sigurd Fahlstrøm
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS