Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019138227
DokumentID: 19/138227 - Fylkesmannen i Oslo og Viken - kommunens vedtak stadfestes - Jongsbruveien 29 - støttemur - Klage over vedtak
ArkivsakID: 19/1952 - Jongsbruveien 29 - støttemur - Klage over vedtak
Journaldato: 18.06.2019
Brevdato: 18.06.2019
Dokumentansvarlig: Sigurd Fahlstrøm
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS