Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019137764
DokumentID: 19/137764 - Busoppveien - 8 nye omsorgsboliger (BP2) - Sak formannskapet 18. juni 2019
ArkivsakID: 19/11062 - Busoppveien bolig BP2
Journaldato: 18.06.2019
Brevdato: 18.06.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS