Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019136966
DokumentID: 19/136966 - Notat til sak 095/19 Evaluering av godtgjøringsordning og forslag til forskrift for ny kommunestyreperiode
ArkivsakID: 16/31402 - Reglementer for folkevalgte organers virksomhet
Journaldato: 17.06.2019
Brevdato: 17.06.2019
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS