Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019136536
DokumentID: 19/136536 - Tjernsmyrområdet, del av lokalveinett - endring av reguleringsplan for E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl. - 2.gangsbehandling- rådmannens oppfølging etter Formannskapets behandling (Riiser Larsens vei)
ArkivsakID: 18/21133 - Tjernsmyrområdet - del av lokalveinett - mindre endring av reguleringsplan E18 Lysaker - Ramstadsletta m.fl.
Journaldato: 19.06.2019
Brevdato: 18.06.2019
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS