Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019136460
DokumentID: 19/136460 - Rykkinn og Berger Vel - Busoppveien 22 - oppstart detaljreguslering 27.5.2019
ArkivsakID: 19/11062 - Busoppveien bolig BP2
Journaldato: 17.06.2019
Brevdato: 17.06.2019
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS