Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019135849
DokumentID: 19/135849 - Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - oppfølging etter behandling i BIOM
ArkivsakID: 19/11242 - Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Journaldato: 18.06.2019
Brevdato: 17.06.2019
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS