Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019132052
DokumentID: 19/132052 - Vestre og midtre Bærum - økt kapasitet barnehage og skole
ArkivsakID: 19/1029 - Rådmannen - svar på spørsmål i Formannskapet 2019
Journaldato: 12.06.2019
Brevdato: 12.06.2019
Dokumentansvarlig:

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS