Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019131634
DokumentID: 19/131634 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/11644 - Kommunestyret - 19.06.2019
Journaldato: 12.06.2019
Brevdato: 12.06.2019
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS