Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019125189
DokumentID: 19/125189 - Klage over tildeling av driftstilskudd - Fysioterapi og manuellterapi
ArkivsakID: 19/7143 - Friskliv og mestring - tildeling av driftstilskudd, stillingsid 3992482273 -Klage over vedtak
Journaldato: 05.06.2019
Brevdato: 05.06.2019
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS