Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019124718
DokumentID: 19/124718 - Klage vedrørende avslag på kommunal omsorgsbolig
ArkivsakID: 19/11615 - Omsorgsbolig- Klage over vedtak, ikke lovpålagt tjeneste
Journaldato: 04.06.2019
Brevdato: 04.06.2019
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS