Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019124528
DokumentID: 19/124528 - Svar fra rådmannen vedrørende arbeidsgruppe skolebibliotek. Kommentarer og tilbakemeldinger
ArkivsakID: 19/10478 - MÅL OG KJENNETEGN FOR SKOLEBIBLIOTEKTJENESTEN I FREMTIDENS BÆRUMSSKOLE OG UTKAST TIL ARBEID VIDERE
Journaldato: 04.06.2019
Brevdato: 04.06.2019
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS