Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019124399
DokumentID: 19/124399 - Klimaklok: Status klimasats-søknader 2019 og oppdatert handlingsplan
ArkivsakID: 19/11980 - Klimaklok orientering
Journaldato: 06.06.2019
Brevdato: 06.06.2019
Dokumentansvarlig: Anne Kristine Feltman
ACOS Innsyn levert av ACOS AS