Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019122541
  DokumentID: 19/122541 - Fornebubanen - inngåelse av avtale mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune om grunneierbidrag til bane
  ArkivsakID: 19/11851 - Fornebu- status for Fornebubanen og diverse avtaleprosesser knyttet til byvekstavtale , avtale om grunneierbidrag og utbyggingsavtaler
  Journaldato: 05.06.2019
  Brevdato: 05.06.2019
  Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS