Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019122485
  DokumentID: 19/122485 - Fremtidig digital infrastruktur - personlig digitalt utstyr
  ArkivsakID: 18/30396 - Digitalisering og IT - Digitalt brukerutstyr
  Journaldato: 06.06.2019
  Brevdato: 06.06.2019
  Dokumentansvarlig: Harald Hjelde
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS