Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019122146
DokumentID: 19/122146 - Fylkesmannen stadfester vedtaket - Humleveien 23 - 25 - søknad om framåling - klage over vedtak
ArkivsakID: 18/28119 - Humleveien 23 - 25 - søknad om framåling - klage over vedtak
Journaldato: 03.06.2019
Brevdato: 31.05.2019
Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS