Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019120419
DokumentID: 19/120419 - Klage vedrørende avslag på fornyelse av kommunal bolig
ArkivsakID: 19/8416 - Boligbistand - kommunal bolig - klage over vedtak
Journaldato: 30.05.2019
Brevdato: 30.05.2019
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS