Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019120380
DokumentID: 19/120380 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/10414 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 06.06.2019
Journaldato: 30.05.2019
Brevdato: 30.05.2019
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS