Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019119884
DokumentID: 19/119884 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/11039 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 05.06.2019
Journaldato: 29.05.2019
Brevdato: 29.05.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS