Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019115419
DokumentID: 19/115419 - Fylkesmannen i Oslo og Viken - kommunens vedtak stadfestes - Vestmarka - hundekjøreløype - Klage over vedtak
ArkivsakID: 18/30776 - Vestmarka - hundekjøreløype - Klage over vedtak
Journaldato: 24.05.2019
Brevdato: 23.05.2019
Dokumentansvarlig: Sigurd Fahlstrøm
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS