Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019112739
DokumentID: 19/112739 - Behov for naturmangfoldplan i Bærum kommune
Svar på interpellasjon til kommunestyret 28.05.19
ArkivsakID: 19/11026 - Behov for naturmangfoldplan i Bærum
Svar på interpellasjon til kommunestyret
Journaldato: 19.06.2019
Brevdato: 28.05.2019
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger

Sendt til

Kommunestyret

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS