Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019111913
DokumentID: 19/111913 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/10613 - Kommunestyret - 28.05.2019
Journaldato: 21.05.2019
Brevdato: 21.05.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS