Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019109993
DokumentID: 19/109993 - Referatsaker
ArkivsakID: 19/9692 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27.05.2019
Journaldato: 20.05.2019
Brevdato: 20.05.2019
Dokumentansvarlig: Bjørg Alver

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS