Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019109340
DokumentID: 19/109340 - Tilleggsnotat til Emma Hjorth barneskole BP2 sak – svar på spørsmål fra møte 14.05.19 i Hovedutvalg for barn og unge
ArkivsakID: 19/9083 - Emma Hjorth barneskole - utvidelse og oppgradering - BP2
Journaldato: 20.05.2019
Brevdato: 20.05.2019
Dokumentansvarlig: Hilde Stranden Lystad

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS