Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2019107575
DokumentID: 19/107575 - Høring NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdsutvalget)
ArkivsakID: 19/6765 - Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) - høring
Journaldato: 29.05.2019
Brevdato: 28.05.2019
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS