Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
Clear

  Internt notat

  Internt notat 2019095599
  DokumentID: 19/95599 - Forurensningssituasjonen, særlig bly og støy, ved Løvenskioldbanen og områdene rundt.
  ArkivsakID: 19/9286 - Notat til hovedutvalg MIK om forurensningssituasjonen ved Løvenskioldbanen, særlig bly og støy.
  Journaldato: 08.05.2019
  Brevdato: 07.05.2019
  Dokumentansvarlig: Svein Finnanger

  Sendt til

  Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS