Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
Clear

  Internt notat

  Internt notat 2019088108
  DokumentID: 19/88108 - Referatsaker
  ArkivsakID: 19/8278 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.05.2019
  Journaldato: 29.04.2019
  Brevdato: 29.04.2019
  Dokumentansvarlig: Bjørg Alver

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS