Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019082169
DokumentID: 19/82169 - Gjengs leie - spørsmål
ArkivsakID: 19/7011 - Gjengs leie og bostøtteordninger
Journaldato: 22.04.2019
Brevdato: 12.04.2019
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS