Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
Clear

  Internt notat

  Internt notat 2019080122
  DokumentID: 19/80122 - Møtereferat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 11.04.2019
  ArkivsakID: 19/79 - Hoved-arbeidsmiljøutvalget 2019
  Journaldato: 29.05.2019
  Brevdato: 16.05.2019
  Dokumentansvarlig: Toril Stærk Fosse
  Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

  Sendt til

  Aksel Robert Rustad
   
  Bjørn M Johnsen - hovedtillitsvalgt - LOK/FAGF
   
  Erik Førland

  Tekstdokument

  Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS