Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
Clear

  Internt notat

  Internt notat 2019076236
  DokumentID: 19/76236 - Referat Hoved-arbeidsmiljøutvalget 12.02.2019
  ArkivsakID: 19/79 - Hoved-arbeidsmiljøutvalget 2019
  Journaldato: 03.04.2019
  Brevdato: 03.04.2019
  Dokumentansvarlig: Toril Stærk Fosse
  Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

  Sendt til

  Aksel Robert Rustad
   
  Bente Rudrud Herdlevær
   
  Bjørn M Johnsen - hovedtillitsvalgt - LOK/FAGF

  Tekstdokument

  Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS