Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019076102
DokumentID: 19/76102 - Fylkesmannen opphever og stadfester vedtaket - Viktor Plahtes vei 2 - oppretting av grunneiendom - Klage over vedtak
ArkivsakID: 17/33049 - Viktor Plahtes vei 2 - oppretting av grunneiendom - Klage over vedtak
Journaldato: 03.04.2019
Brevdato: 01.04.2019
Dokumentansvarlig: Leif-Magnus Rosenblad
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS