Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2019076102
  DokumentID: 19/76102 - Fylkesmannen opphever og stadfester vedtaket - Viktor Plahtes vei 2 - oppretting av grunneiendom - Klage over vedtak
  ArkivsakID: 17/33049 - Viktor Plahtes vei 2 - oppretting av grunneiendom - Klage over vedtak
  Journaldato: 03.04.2019
  Brevdato: 01.04.2019
  Dokumentansvarlig: Leif-Magnus Rosenblad
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Fylkesmannen i Oslo og Viken
  Postboks 325
  1502 MOSS

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS