Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2019059762
  DokumentID: 19/59762 - Please reconsider KDP3 to maintain quality of life on Fornebu
  ArkivsakID: 16/8446 - Fornebu - kommunedelplan 3
  Journaldato: 15.03.2019
  Brevdato: 15.03.2019
  Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Andy Fritsch
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS